Treba vam javni bilježnik? Ovdje je popis svih javnih bilježnika u Zagrebu.
Svi javni bilježnici su raspoređeni po kvartovima kako biste ih lakše pronašli. Tu se nalazi adresa javnog bilježnika, telefon za kontakt i mail adresa, kao i radno vrijeme svih javnobilježničkih ureda u gradu Zagrebu.

 

ČRNOMEREC

Blizu super Konzuma i Bille

Javni bilježnik

Čaklović Ljubica

Adresa:

Ilica 253

Kontakt telefon:

01 3703035

e-mail adresa:

notar.caklovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 18h

petak 09 - 13h

subota i nedjelja - ne radi

ČRNOMEREC

Kod križanja sa Čanićevom ulicom

Javni bilježnik

Jakobović Gordana

Adresa:

Ilica 176

Kontakt telefon:

01 3777317

e-mail adresa:

notar-jakobovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 17h

petak 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

ČRNOMEREC

Kod križanja sa prilazom Baruna Filipovića

Javni bilježnik

Matijević Tomislav

Adresa:

Vukovićeva 11

Kontakt telefon:

01 3700199

e-mail adresa:

ured@notar-matijevic.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08,30 - 16,30h

utorak, četvrtak, 08,30 - 17,30h

subota i nedjelja - ne radi

ČRNOMEREC

Kod križanja sa Kustošijanskom ulicom

Javni bilježnik

Matoš Mladen

Adresa:

Ilica 297

Kontakt telefon:

01 3779206

e-mail adresa:

mladen.matos@notar-matos.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

ČRNOMEREC

Između Čanićeve i Slovenske ulice

Javni bilježnik

Svedrović-Kilibarda Ljubinka

Adresa:

Ilica 139a

Kontakt telefon:

01 3779300

e-mail adresa:

biljeznik-lj.svedrovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08 - 18h

utorak, četvrtak, petak, 08 - 15h

subota i nedjelja - ne radi

ČRNOMEREC

Između Kačićeve i Medulićeve ulice

Javni bilježnik

Tadić Nikola

Adresa:

Prilaz Gjure Deželića 23

Kontakt telefon:

01 4826441; 01 4826440; 098 315443

e-mail adresa:

nikola@notar-tadic.hr

Radno vrijeme:

NEMA INFORMACIJE NA STRANICI...

ČRNOMEREC

Između Ilice i prilaza Gjure Deželića

Javni bilježnik

Pandža Sanda

Adresa:

Kačićeva 9

Kontakt telefon:

01 4840703; 01 4840707

e-mail adresa:

ured@notar-pandza.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 09 - 18h

petak 09 - 13h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između Vlaške ulice i Langova trga

Javni bilježnik

Ježek Mladen

Adresa:

Šoštarićeva 10

Kontakt telefon:

01 4929641

e-mail adresa:

mladen.jezek2@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak, 08 - 16h

utorak, 08 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Blizu križanja sa Branimirovom ulicom

Javni bilježnik

Picukarić Željka

Adresa:

Draškovićeva 57

Kontakt telefon:

01 4810095

e-mail adresa:

zeljka.picukaric@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Dolinar Nenad

Adresa:

Varšavska 4/II

Kontakt telefon:

01 4830095

e-mail adresa:

nenad.dolinar@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 09 - 17h

petak, 09 - 15h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Draškić Lada

Adresa:

Frana Petrića 1

Kontakt telefon:

01 4813400

e-mail adresa:

javni.biljeznik.lada.draskic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 09 - 16,30h

utorak, četvrtak, 09 - 19h

subota, 09 - 13h

nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Živković Iva

Adresa:

Gajeva 2/IV

Kontakt telefon:

01 4876071; 01 4876072; 01 4876082; 01 4876083; 01 4812961

e-mail adresa:

notari.zivkovic.sincic@hi.ht.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Herceg-Miličević Ljiljana

Adresa:

Jurišićeva 1

Kontakt telefon:

01 4921220

e-mail adresa:

javni.biljeznik.herceg@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Pejović-Fumić Lidija

Adresa:

Ilica 11

Kontakt telefon:

01 4846795

e-mail adresa:

lpejovic@inet.hr, javni.biljeznik.fumic@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, 09 - 18h

srijeda, četvrtak, petak, 09 - 16h

subota, po dogovoru

nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Šaškor Stjepan

Adresa:

Petrinjska 4

Kontakt telefon:

01 4810535; 01 4923536; 01 4923540

e-mail adresa:

stjepan.saskor@jbured-saskor.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, četvrtak, 08 - 16h

srijeda, 08 - 19h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Uz Trg bana Josipa Jelačića

Javni bilježnik

Škaričić-Sinčić Lada

Adresa:

Gajeva 2/IV

Kontakt telefon:

01 4876071; 01 4876072; 01 4876082; 01 4876083

e-mail adresa:

biljeznik.sincic@email.ht.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između Palmotićeve i Draškovićeve ulice

Javni bilježnik

Dujmović Iva

Adresa:

Jurišićeva 21

Kontakt telefon:

01 4814516

e-mail adresa:

javni-biljeznik-iva-dujmovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, 08 - 18h

utorak, srijeda, četvrtak, 08 - 16h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Jurišićevom i Martićevom ulicom

Javni bilježnik

Grladinović Dubravka

Adresa:

Draškovićeva 13

Kontakt telefon:

01 4612316

e-mail adresa:

biljeznik-grladinovic@email.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak, 08,30 - 17h

utorak, srijeda, petak, 08,30 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Preko puta hotela Westin Zagreb

Javni bilježnik

Horvat-Pernar Željka

Adresa:

Savska 9

Kontakt telefon:

01 4829570

e-mail adresa:

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08,30 - 15,30h

utorak, četvrtak, 08,30 - 18,30h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja ulica Draškovićeva - Jurišićeva - Martićeva

Javni bilježnik

Lisonek Ilinka

Adresa:

Trg hrvatskih velikana 4

Kontakt telefon:

01 4810493

e-mail adresa:

ilinka.lisonek@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 09 - 17h

utorak, četvrtak, 09 - 19h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa ulicom Pavla Hatza

Javni bilježnik

Marčinko Vladimir

Adresa:

Palmotićeva 43a

Kontakt telefon:

01 4839627

e-mail adresa:

notar.marcinko@inet.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08,30 - 16h

utorak, četvrtak, 08,30 - 17h

petak, 08,30 - 15h

Pauza svaki dan 12 - 12,30h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Đorđićevom ulicom

Javni bilježnik

Martinović Igor

Adresa:

Petrinjska 14

Kontakt telefon:

01 4920251

e-mail adresa:

igormartinovic60@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 12h i 17 - 19h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Trgom žrtava fašizma

Javni bilježnik

Matko-Ruždjak Jožica

Adresa:

Kneza Višeslava 2

Kontakt telefon:

01 4622832; 01 4611760

e-mail adresa:

jozica.matko-ruzdjak@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08,30 - 16h

utorak, četvrtak, 08,30 - 14h i 15 - 18h

petak, 8,30 - 15h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između Vlaške i Jurišićeve ulice

Javni bilježnik

Modrušan Kornelija

Adresa:

Draškovićeva 8

Kontakt telefon:

01 4814353

e-mail adresa:

kornelija.modrusan@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, 08 - 18h

utorak, srijeda, četvrtak, 08 - 16h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Vlaškom ulicom

Javni bilježnik

Popov Lucija

Adresa:

Iblerov trg 2/I

Kontakt telefon:

01 4552702

e-mail adresa:

notar-popov@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08,30 - 16h

utorak, četvrtak, 08,30 - 18h

petak, 08,30 - 14,30h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između Vrbanićeve ulice i ulice Kneza Ljudetiva Posavskog

Javni bilježnik

Ranogajec Branko

Adresa:

Heinzelova 40

Kontakt telefon:

01 4500888

e-mail adresa:

notar-ranogajec@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, četvrtak, 08 - 16h

utorak, 08 - 18h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Zrinjevac - kod križanja sa Berislavićevom ulicom

Javni bilježnik

Valić Katica

Adresa:

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17

Kontakt telefon:

01 4873060

e-mail adresa:

ured@notar-valic.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između ulice Pavla Hatza i Šenoine ulice

Javni bilježnik

Zajec Vlasta

Adresa:

Trg Kralja Tomislava 4

Kontakt telefon:

01 4852707

e-mail adresa:

vlastazajec@notar-zajec.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08 - 19h

subota, 09 - 13h

nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Petrinjskom ulicom

Javni bilježnik

Žitko Jasna

Adresa:

Milana Amruša 7

Kontakt telefon:

01 4810165

e-mail adresa:

notar.jasna.zitko@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak, 09 - 18h

utorak, srijeda, petak, 09 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Između Petrinjske i Palmotićeve ulice

Javni bilježnik

Hukelj Anica

Adresa:

Mrazovićeva 6/I

Kontakt telefon:

01 4819955

e-mail adresa:

info@notar-hukelj.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08,30 - 17h

petak, 08,30 - 15h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Preradovićevom ulicom

Javni bilježnik

Ribarić Obrenija

Adresa:

Nikole Tesle 16

Kontakt telefon:

01 4855084

e-mail adresa:

jb-ribaric@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, 08 - 18h

utorak, srijeda, četvrtak, 08 - 16,30h

petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

DONJI GRAD

Kod križanja sa Ilicom

Javni bilježnik

Sudar v.d.j.b. Tihana

Adresa:

Frankopanska 2A

Kontakt telefon:

01 4847869

e-mail adresa:

notar-sudar@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 18h

petak, 08 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

GORNJA DUBRAVA

Naselje Studentski grad

Javni bilježnik

Juroš Alen

Adresa:

Dankovečka 8

Kontakt telefon:

01 2989 494

e-mail adresa:

notarjuros@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 10 - 19h

Stanka, 13,15 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

GORNJA DUBRAVA

Blizu Grižanske ulice

Javni bilježnik

Čerić Velimir

Adresa:

Ulica Hrvatskog proljeća 65

Kontakt telefon:

01 2989822

e-mail adresa:

biljeznik.ceric@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 09 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

GORNJA DUBRAVA

Kod križanja sa Ciglenečkom ulicom

Javni bilježnik

Jelavić Zoran

Adresa:

Hrvatskog proljeća 36

Kontakt telefon:

01 2913608

e-mail adresa:

zoran.jelavic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08,30 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

GORNJA DUBRAVA

Preko puta Doma zdravlja

Javni bilježnik

Lovrić Biserka

Adresa:

Grižanska 6

Kontakt telefon:

01 2955210; 01 2955211

e-mail adresa:

biserka.lovric@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08,30 - 17h

petak, 08,30 - 14,30h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Između Kvaternikova trga i Harambašićeve ulice

Javni bilježnik

Serda - Pavlović Suzana

Adresa:

Maksimirska 38

Kontakt telefon:

01 2310130

e-mail adresa:

suzana.sreda.pavlovic@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak, 08 - 16h

utorak, srijeda, 08 - 17h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Blizu bolnice Merkur

Javni bilježnik

Štefčić Jasna

Adresa:

Zajčeva 1

Kontakt telefon:

01 2422866

e-mail adresa:

jasna.stefcic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 16h

petak, 08 - 12h

subota - prema dogovoru

nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Kod Trga Vlahe Bukovca

Javni bilježnik

Gajski Alemka

Adresa:

Mandrovićeva 17

Kontakt telefon:

01 2311332

e-mail adresa:

info@notargajski.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 18h

petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Blizu Hzzo u Klovićevoj

Javni bilježnik

Galić Radojka

Adresa:

Čikoševa 3

Kontakt telefon:

01 2442573

e-mail adresa:

galicr@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak, petak, 08 - 16h

utorak, srijeda, 08 - 17h

subota - prema dogovoru

nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Između Petretićevog trga i Kamaufove ulice

Javni bilježnik

Škrinjar Kos Senija

Adresa:

Vlaška 103

Kontakt telefon:

01 4665078

e-mail adresa:

senija.skrinjar@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 09,30 - 17,30h

utorak, četvrtak, petak, 09 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Između Harambašićeve ulice i ulice Dragutina Hirca

Javni bilježnik

Trkman Pajić Mirjana

Adresa:

Škrlčeva 39

Kontakt telefon:

01 2302335

e-mail adresa:

notar.trkmanpajic@yahoo.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08 - 16h

utorak, četvrtak, 08 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Svetice - kod Ekonomskog fakulteta

Javni bilježnik

Rotim Jozo

Adresa:

Trg J.F.Kennedyja 6b

Kontakt telefon:

01 2383640

e-mail adresa:

biljeznik-rotim@biljeznik-rotim.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

MAKSIMIR

Kvaternikov Trg

Javni bilježnik

Kutija-Kušpilić Renata

Adresa:

Maksimirska 3

Kontakt telefon:

01 2395984

e-mail adresa:

renata.kutija-kuspilic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08 - 16h

utorak, četvrtak, 08 - 17h

subota, 08 - 12h (u srpnju i kolovozu ured ne radi subotom)

nedjelja - ne radi

NOVI ZAGREB ISTOK

Sopot - blizu zgrade porezne uprave

Javni bilježnik

Babić Marina

Adresa:

Turinina 5/II

Kontakt telefon:

01 4802080

e-mail adresa:

notar.babic@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08,30 - 16,30h

utorak, četvrtak, 08,30 - 17,30h

petak, 08,30 - 14,30h

nedjelja - ne radi

NOVI ZAGREB ISTOK

Središće - preko puta Bundeka

Javni bilježnik

Barbarić Sanja

Adresa:

Ivana Šibla 13

Kontakt telefon:

01 6636170

e-mail adresa:

barbaric.sanja@zg.t-com.hr, barbaric.sanja@notar-barbaric.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08,30 - 18h

utorak, četvrtak, 08,30 - 16h

petak, 08,30 - 14,30h

subota i nedjelja - ne radi

NOVI ZAGREB ZAPAD

Siget - zgrada općine

Javni bilježnik

Maroslavac Željka

Adresa:

Avenija Dubrovnik 12

Kontakt telefon:

01 6551373

e-mail adresa:

ured@notar-maroslavac.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak, 08 - 19h

subota, 08 - 12h

nedjelja - ne radi

NOVI ZAGREB ZAPAD

Remetinečki Gaj - kod Jarušćice

Javni bilježnik

Brozović Škrinjarić Štefica

Adresa:

Remetinečki Gaj 2F

Kontakt telefon:

01 6141385

e-mail adresa:

javni.biljeznik.brozovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 09 - 17h

petak - 08 - 16h

dnevna stanka - 12 - 12,30h

subota i nedjelja - ne radi

NOVI ZAGREB ZAPAD

Siget - kod zgrade općine

Javni bilježnik

Andrašić Damir

Adresa:

Prilaz Ivana Visina 5

Kontakt telefon:

01 6555905

e-mail adresa:

damir.andrasic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

PEŠĆENICA ŽITNJAK

Volovčica - zgrada općine

Javni bilježnik

Burec Mladen

Adresa:

Trg Stjepana Konzula 1

Kontakt telefon:

01 2395544

e-mail adresa:

mladen.burec@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda - 08 - 19h

utorak, četvrtak - 08 - 17h

petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

PEŠĆENICA ŽITNJAK

Volovčica - blizu super Konzuma

Javni bilježnik

Zorić Jasna

Adresa:

Dugoselska 12

Kontakt telefon:

01 2311331

e-mail adresa:

jb-j.zoric@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda - 08 - 16h

utorak, četvrtak - 08 - 19h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

PODSUSED VRAPČE

Gajnice - pored gradskog odbora

Javni bilježnik

Knego-Rogina Jadranka

Adresa:

Argentinska 4

Kontakt telefon:

01 3451946

e-mail adresa:

j.b.knego@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

STENJEVEC

Malešnica - kod križanja sa ulicom Ivane Brlić Mažuranić

Javni bilježnik

Baković Marija

Adresa:

Milivoja Matošeca 3

Kontakt telefon:

01 3731376

e-mail adresa:

jb-m.bakovic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08 - 17h

ponedjeljak - petak - 08,30 - 16,30h - Ljetno radno vrijeme (01.07.-29.08.)

subota i nedjelja - ne radi

STENJEVEC

Špansko jug - Pos

Javni bilježnik

Galović Stanislava

Adresa:

Miroslava Milića 4

Kontakt telefon:

01 3881757

e-mail adresa:

notar.galovic@hi.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 08 - 18h

utorak, četvrtak - 08 - 16h

petak, 08 - 15h

subota i nedjelja - ne radi

STENJEVEC

Špansko jug - pored hotela Antunović

Javni bilježnik

Kelečić Vesna

Adresa:

Zagrebačka avenija 104

Kontakt telefon:

01 3878088

e-mail adresa:

biljeznik.kelecic@post.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 12,30h i 13,30 - 17h

petak - 08 - 12,30h i 13,30 - 15h

subota - 9 - 11,30h

Ured u kolovozu i prosincu subotom ne radi

nedjelja - ne radi

TREŠNJEVKA JUG

Blizu općine i doma zdravlja

Javni bilježnik

Ankon Jasminka

Adresa:

Nehajska 22

Kontakt telefon:

01 3017693

e-mail adresa:

jasminka.ankon@zg.ht.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

TREŠNJEVKA JUG

Kod križanja sa Sokolgradskom ulicom

Javni bilježnik

Parlov Ivan

Adresa:

Ozaljska 21

Kontakt telefon:

01 3097333

e-mail adresa:

notar-parlov@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08,30 - 13h i 14 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

TREŠNJEVKA JUG

Vrbani - južno od Horvaćanske ulice

Javni bilježnik

Vodopija Čengić Ljiljana

Adresa:

Rudeška cesta 173

Kontakt telefon:

01 3888 516

e-mail adresa:

biljeznik1@gmail.com, vodopija.cengic.ljiljana.javni.biljeznik@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08 - 16h

utorak, četvrtak, 08 - 12h i 14 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

TREŠNJEVKA JUG

Kod trešnjevačke tržnice

Javni bilježnik

Šarčević Vladimir

Adresa:

Tratinska 79/I

Kontakt telefon:

01 3022612

e-mail adresa:

biljeznik-sarcevic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 08 - 16h

utorak, četvrtak, 10 - 18h

subota i nedjelja - ne radi

TREŠNJEVKA SJEVER

Kod križanja sa Vukovarskom ulicom

Javni bilježnik

Jurić Marijan

Adresa:

Savska cesta 56

Kontakt telefon:

01 6177134

e-mail adresa:

ivan@biljeznik-juric.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 18h

petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Kanal - Zavrtnica

Javni bilježnik

Čavajda Zorka

Adresa:

Radnička cesta 48/III

Kontakt telefon:

01 4831574, 01 4831670

e-mail adresa:

notar-cavajda@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 08 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Kanal - Zavrtnica

Javni bilježnik

Džankić Pero

Adresa:

Ulica grada Vukovara 269G

Kontakt telefon:

01 6180350

e-mail adresa:

info@notardzankic.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, četvrtak, 08,30 - 16,30h

utorak, 08,30 - 18h

petak, 08, 30 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Sigečica - donje Svetice

Javni bilježnik

Dabelić Marina

Adresa:

Ulica grada Vukovara 284

Kontakt telefon:

01 2303058

e-mail adresa:

biljeznik-dabelic@email.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak - 08,30 - 17,30h

utorak, srijeda, petak - 08,30 - 16,30h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Martinovka - križanje sa Bednjanskom ulicom

Javni bilježnik

Jakić Branko

Adresa:

Zelinska 3

Kontakt telefon:

01 6114644

e-mail adresa:

branko.jakic@notar-jakic.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak - 08 - 17h

petak, 08 - 16h i po dogovoru sa strankama

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Martinovka - križanje sa Koturaškom ulicom

Javni bilježnik

Jukić Nevenka

Adresa:

Koranska 1c

Kontakt telefon:

01 6170933

e-mail adresa:

nevenka.jukic@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak - 09 - 17h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Vrbik - uz hotel International

Javni bilježnik

Pučar Vesna

Adresa:

Miramarska 24

Kontakt telefon:

01 6155191

e-mail adresa:

v.pucar@notar-pucar.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak - 08 - 18h

petak, 08 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Vrbik - preko puta doma za umirovljenike

Javni bilježnik

Žitko Janko

Adresa:

Poljička 12

Kontakt telefon:

01 6117303

e-mail adresa:

javnibilj.zitko@inet.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak, 09 - 16h

utorak, četvrtak - 09 - 18h

subota, 10 - 13h

nedjelja - ne radi

TRNJE

Savica - blizu Lidla

Javni bilježnik

Despot Zorka

Adresa:

Lastovska 12

Kontakt telefon:

01 6180710

e-mail adresa:

notar.zdespot@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, 09 -17h

utorak, četvrtak, 09 - 18h

petak, 09 - 16h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Strojarska - iza Autobusnog kolodvora

Javni bilježnik

Glibota Milan

Adresa:

Strojarska cesta 20

Kontakt telefon:

01 6151960

e-mail adresa:

notar.glibota@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 08 - 17h

petak, 08 - 14h

subota i nedjelja - ne radi

TRNJE

Vrbik - poslovni toranj uz Vukovarsku ulicu

Javni bilježnik

Bošnjak Darja

Adresa:

Ivana Lučića 2a

Kontakt telefon:

01 6154322

e-mail adresa:

ured@notar-bosnjak.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak, 09 - 18h

petak, 09 - 14h

subota, 10 - 13h (kroz srpanj i kolovoz ured ne radi subotom)

nedjelja - ne radi